1-Taraflar

Bu Yolcu Taşıma ve Hizmet Sözleşmesi (Sözleşme) Tayakadın Mah. Cephanelik Üstü Sok. No: 7 İç Kapı No: 2 Terminal Binası Gelen Yolcu Katı Arnavutköy, İstanbul adresinde faaliyet gösteren "İSP TRANSFER VE YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş" (bundan böyle “İstanbul Shuttle Port” olarak anılacaktır) ile www.istanbulshuttleport.com' dan rezervasyonu yapan ve/veya adına rezervasyon yapılan yolcular (bundan böyle “Yolcu” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.

 

İşbu Sözleşme’de aksi belirtilmediği müddetçe “İstanbul Shuttle Port ve Yolcu ayrı ayrı “Taraf” hep birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

2-Konu

İşbu Sözleşme ile Taraflar; Türkiye sınırları içerisinde havaalanı transferleri için uçuş öncesi ve sonrası, yolcuların havaalanı-adres veya adres-havaalanı istikametlerinde satın almış olduğu transfer hizmetinin belirlenen araçlar ile sağlanması ve bu hizmetin belirlenen bedel karşılığı “İstanbul Shuttle Port tarafından tahsil edilmesi konularında aşağıdaki Sözleşme koşulları çerçevesinde anlaşma sağlamışlardır.

 

3- Hizmet ve Ödeme Bilgileri

3.1. Sözleşme bedeli KDV dahil olarak hizmet detaylarında belirtilmiştir.

 

3.2. Bu Sözleşme ile aldığım ve/veya alacağım transfer hizmeti için her türlü ücretin İYZİCO ekranına gireceğim kredi kartımla İstanbul Shuttle Port tarafından tahsil edilmesini kabul ediyorum ve bu konuda İstanbul Shuttle Port’in kredi kartı çekimini yapmasını yetkili kılıyorum.

 

3.3. Satın alınan hizmet karşılığında fatura düzenleme süresi V.U.K. gereğince ay atlamamak koşulu ile satın alındığı tarih dahil 7 gündür.

 

Ödeme Şekli: Banka Kartı veya Kredi Kartı

 

4-Genel Hükümler

4.1 Yolcu’nun başta Karayolları Trafik Kanunu olmak üzere her türlü mevzuata uygun hareket etmek zorunda olduğu ve mevzuat çerçevesinde başta gereği emniyet kemeri takmak ve araç içerisinde güvenlik kurallarına uymak gibi her türlü kurallara uygun davranması zorunludur.

 

4.2 Yolcu almış olduğu transfer hizmetini kredi kartı veya banka kartı ile aldığında kullanıcı hizmet sözleşmesini imzalamamış olsa dahi ilgili sözleşmeye ait yazılı şartları kabul etmiştir.

 

4.3 Yolcu işbu Sözleşme’ye konu transfer hizmetinden yararlanabilmek için transfer saatinden en geç 2 saat öncesinden rezervasyon yaptırmış olmalıdır. Dini ve milli bayramlarda, yılbaşı ve sair resmi tatil günlerinde transfer saatinden en geç 24 saat öncesinden rezervasyon yaptırmış olmalıdır. Rezervasyon Yolcu tarafından transfer saatinden en geç 24 saat öncesine kadar iptal edilebilir. Bu durumda Yolcu’ya almış olduğu hizmet bedeli iadesi yapılır. Belirtilen süreler dışında yapılan rezervasyon iptallerinde bedel iadesi yapılmaz.

 

4.4 Tüm yolculuk hizmetlerinde Yolcu’nun güzergâh değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Yolcu’nun belirlenen güzergâh arasında farklı bir lokasyona uğraması, bu lokasyonda bir süre beklenmesi talepleri kabul edilmez. VIP transfer hizmetinde, sözleşmede belirtilen güzergah(lar) dışında talep edilen farklı nokta talepleri her farklı nokta için ücretlendirilir.

 

4.5 İstanbul Shuttle Port, tüm değerlendirme yetkisi kendisine ait olacak şekilde transfer hizmeti için; yolcunun transfer hizmetini satın aldığı esnada belirlediği yolcu sayısı ve bagaj hacmine uygun araç tahsis etmek zorundadır. İstanbul Shuttle Port işbu Sözleşme konu hizmete tahsis edeceği tüm araçların ferdi kaza ve koltuk sigortalarının eksiksiz yaptırılmış olacağını, araçların periyodik bakımlarının süreleri içinde yaptırılmış olacağını, araç içinde bulunması zorunlu stepne, ilkyardım malzemesi, yangın söndürme tüpü, reflektör gibi malzemelerin mevcut olacağını kabul ve taahhüt eder. Transfer esnasında meydana gelebilecek herhangi bir trafik kazası ve sair başka bir sebeple, müşterinin bedenen veya madden zarara uğraması veya taşınan eşyanın zarar görmesi durumunda işbu zararlardan İstanbul Shuttle Port sorumlu olmayacaktır. Müşteri böyle bir durumda İstanbul Shuttle Port 'un Borçlar Kanunu'nun 66. maddesinden ve mevzuatın sair hükümlerinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak peşinen kabul ve beyan eder.

 

4.6 Yolcunun satın alım aşamasında bildirdiği yolcu ve bagaj bilgisinin İstanbul Shuttle Port tarafından kabul edilmesinin dışında, İstanbul Shuttle Port'un kabul ettiği hadleri aşan yolcu veya bagaj araca kabul edilemez. Yolcu bu sebeple transfer hizmetinden vazgeçmesi halinde bedel iadesi yapılamaz.

 

4.7 Gereği halinde yolcu transferi gerçekleştirecek araç personeline hizmeti satın alan müşteri olduğunu, yasal mercilerce verilmiş kimlik belgeleriyle ve rezervasyon belgesiyle belgelemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen müşterinin transferi yapılmayacaktır. Ancak İstanbul Shuttle Port, rezervasyon yapılan kredi kartı sahibinin Yolcu’nun bu hizmeti almasına muvafakat ettiğine kanaat getirirse Yolcu’yu bu hizmetten yararlandırabilir.

 

4.8 Transfer esnasında müşteri tarafından araç içerisinde unutulan bilumum eşyaların kaybından veya hasarından İstanbul Shuttle Port sorumlu değildir. Yolcu eşyasını araç içerisinde unuttuğunu fark ettiği gün içerisinde ivedi olarak İstanbul Shuttle Port çağrı merkezi ile iletişime geçmelidir. Unutulan eşyanın bulunması halinde, yolcu kendisine bildirilen adresten eşyasını teslim almakla yükümlüdür. Yolcunun talep etmesi halinde, unutulan eşya İstanbul Shuttle Port tarafından yolcunun belirttiği adrese ücret karşılığında teslim edilebilecektir.

 

4.9 İstanbul Shuttle Port transfer araçlarında bagaj olarak çuval, sandık, koli vb. kabul etmez. Yolcunun kişi başına en fazla 1 el çantası ve 1 adet valiz (El çantası 8 kg ağırlığında, yolcu beraberindeki valiz 32 kg ağırlığını geçmemelidir) bagaj hakkı vardır. Yolcu transfere konu bagaj içinde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, uyuşturucu, akıcı, kokucu, radyoaktif ve T.C. mevzuatınca taşınması ve bulundurulması yasak herhangi bir maddenin bulunmadığını kabul taahhüt ve beyan eder. Bagajlar içinde sayılan maddelerin varlığı şoför tarafından fark edilirse söz konusu bagaj araç içine kabul edilmez. Ayrıca bu durumlarda yolcu, İstanbul Shuttle Port’ a karşı herhangi bir nam altında hiçbir alacak veya hak talep edemez. Bagaj içinde; yukarıda sayılan maddelerin varlığının fark edilmesi durumunda durum İstanbul Shuttle Port tarafından derhal yetkili resmi mercilere bildirilecektir. Sayılan maddelerin varlığı şoför tarafından fark edilmeyip; transfer esnasında aracın kolluk güçleri tarafından durdurulması ve aranmasıyla tespit edilirse; İstanbul Shuttle Port'un ve/veya herhangi bir kişinin bu sebeple uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan yolcu tarafından nakden ve defaten derhal karşılanacaktır.

 

4.10 Transfer araçlarımızda evcil hayvan transferleri diğer yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde güvenlikli bir kafes içinde rezervasyon sırasında ön bilgi verilerek yapılmaktadır. Sadece kedi köpek, küçük ötücü kuşlar evcil hayvan olarak taşınmaktadır.

 

Kafes ölçüleri maksimum 23*40*55 olmalıdır.

 

4.11 Yolcu bilgilendirme

 

4.11.1 Yolcu almış olduğu hizmete ait rezervasyon bilgisi veya ön bilgisi e-mail ve/veya SMS yoluyla paylaşılacaktır. Yolcu tarafından verilen telefon ve e-mail bilgi doğruluğunun sorumluluğu kendisine aittir. Söz konusu iletişim bilgilerinin yanlış olması ve bilgilendirmelerin Yolcuya ulaşamamasından İstanbul Shuttle Port sorumlu tutulamaz.

 

4.11.2 Satın alınan paylaşımlı transferlerde hizmetlerini takiben transfere 12 saat kala e-mail ve/veya SMS yolu ile tahmini alınış süresi yolcu ile paylaşılacaktır. VIP hizmette yolcunun kendi belirleyeceği alınış ve bırakılış zamanına göre hizmet verilecektir.

 

4.12 Belli bir noktadan havaalanına transferlerde; İstanbul Shuttle Port'un transfer için tahsis edilen aracın transfer saatinde belirlenen noktada bulunacağını beyan ve taahhüt eder. Yolcu’ya belirlenen transfer tarih ve saati öncesinde e-mail ve SMS ile bildirim yapılmaktadır. Yolcu’ya bildirimi yapılan transfer saatinden itibaren transfer aracının herhangi bir olağanüstü durum, beklenmeyen hal, mücbir sebep, sel, dolu, yağmur, trafik sıkışıklığı vb. nedenler dışında 20 (yirmi) dakikalık gecikmesi makul gecikme sayılacaktır. Site, toplu konut gibi transfer noktalarında; site güvenlik görevlilerinin aracın siteye girişini engellemeleri sebebiyle 20 (yirmi) dakikalık gecikme süresinin aşılması durumunda sorumluluk İstanbul Shuttle Port'a ait değildir. 20 (yirmi) dakikanın bu şekilde aşılması ve Yolcu’nun aracı beklememesi durumunda bedel iadesi yapılmaz. Yolcu transfer saatinde belirlenen noktada bagajlarıyla birlikte hazır bulunmak zorundadır. Yolcu’nun transfer saatinde transfer noktasında hazır bulunmaması halinde İstanbul Shuttle Port'a tahsis edilen araç yolcuyu 5 (beş) dakika beklemekle yükümlüdür. 5 (beş) dakika sonunda Yolcu’nun bagajlarıyla birlikte belirlenen noktaya ulaşmaması halinde aracın daha fazla bekleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İstanbul Shuttle Port’un operasyon, çağrı merkezi ve şoförlerinin zaman bildirimleri taraflar için bağlayıcı olacaktır.

 

4.13 Rötar yada herhangi bir sebeple 2 (iki) saati geçen beklemelerde, İstanbul Shuttle Port'un havalimanında araç bekletme zorunluluğu ortadan kalkar. Paylaşımlı transferlerde İstanbul Shuttle Port tarafından uygun zaman ve araç müsaitliğine göre transfer gerçekleştirilir. VIP hizmette uygun araç İstanbul Shuttle Port tarafından tahsis edilerek hizmet gerçekleştirilir.

 

4.14. Anlaşmalı firmalar ile yapılan anlaşmalar ve kampanya koşulları geçerli olacaktır. İstanbul Shuttle Port, araçların hizmet yerlerine Yolcuya taahhüt edilen zamanda ulaşmalarını sağlamakla yükümlüdür. İstanbul Shuttle Port'dan kaynaklı bir sorun nedeni ile söz konusu aracın onay verilen işe gidememesi halinde hizmet, ikinci bir araçla Yolcudan ayrıca ücret talep edilmeksizin verilecektir. İkinci aracın da Yolcu adresine zamanında yetişememesi veya uçuş saatine Yolcunun ikinci araç ile zamanında varamaması söz konusu olursa, Yolcunun havalimanına gitmesi için gerekli tüm alternatif ulaşım masrafları İstanbul Shuttle Port' a ait olacaktır. Yolcunun başka bir ulaşım yolunu kullanmak zorunda kaldığı durumlarda (Örn: Ticari taksi, toplu taşıma araçları, kendi aracı gibi) ise, hizmet Yolcunun istediği bir zamanda ücretsiz olarak tekrar verilecek veya hizmet için ödediği tutar (belge karşılığında), hiçbir kesinti yapılmadan kredi kartına iade edilecektir. İstanbul Shuttle Port, müşterinin uçağını ayıplı yapılan hizmet yüzünden kaçırması durumunda, sadece Yolcunun havalimanı transferi için doğacak transfer zararını karşılayacaktır. Bu zarar hiçbir durumda ve hiçbir şekilde 400 (dörtyüz)TL’yi aşamayacaktır.

 

4.15. Transfer noktasında araç şoförünün aracı terk ederek yolcu yanında, araca veya evine kadar refakat etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

4.16. 18 yaşın altındaki çocukların transferi, yanlarında yetişkin refakatçileri olmadan veya ailesinin izni olmadan yapılmayacaktır.

 

4.17. Paylaşımlı transferlerde Transfer edilecek yolcu birlikte tekerlekli sandalye transferi de talep ediliyorsa bu husus Yolcu tarafından rezervasyon anında belirtilmelidir. Aksi taktirde herhangi bir gecikme ve/veya Yolcu’nun aracı binememesi gibi nedenlerle doğmuş ve/veya doğacak her türlü zarardan Yolcu sorumlu olacak İstanbul Shuttle Port'un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olan fiziksel engelli Yolcu refakatçileri olmadan, tek başlarına seyahat edebilirler. Ancak kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayacak olan Yolcu bir refakatçi ile transfer edilebilir. Bu refakatçi için de gerekli rezervasyon yapılmalı ve ücreti ödenmelidir.

 

4.18. Türk bankalarına ait olmayan kredi kartınızla gerçekleştireceğiniz online bilet alımında, bankanız tarafından bilet ücretinize ek işlem ücreti yansıtılabilir. Detaylı bilgi için Yolcu’nun bankası ile görüşmesi gerekmektedir.

 

4.19. Bulaşıcı hastalığı olmayan ve tıbbi açıdan seyahat etmesinde herhangi bir engel bulunmayan hasta Yolcular “seyahat etmesinde sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı, transferden en fazla 20 gün önce hazırlanmış olan doktor raporuyla transfere kabul edilmektedir.

 

4.20. Havalimanlarındaki operasyonel nedenler ile aracınız minimum 10 dakika maksimum 20 dk içerisinde sizi almış olacaktır. Adresten hareket edilen durumlarda ise 15 dk gecikme hakkı bulunmaktadır.

 

4.21. araç içlerinde Emniyet kemeri takma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluğa uymayan yolcularımızın araç şoförü tarafından uyarılma ve yolculuğu sonlandırma hakkı şirketimize aittir. Emniyet kemeri takmayan yolcularımızın yolculuk esnasında yaşayacakları tüm maddi ve manevi kaza sorumlulukları ve araç içi tefrişata verdikleri zararlardan sorumlu olacaklarını peşinen kabul etmiştir.

 

4.22. araç içlerinde kamera ile kayıt alınmaktadır. Bu Kayıtlar sadece araç ve ana server kaydedilmektedir. 3. Kişiler veya yolcu isteği ile kimseyle paylaşılamaz. Kayıtların tutulma süresi 9 tam gündür. Yolcular araç içinde alınan kaydolduğunu peşinen kabul etmiştir.

 

5. İPTAL – İADE ŞARTLARI

5.1. İşbu Sözleşme’de belirtilen zamanların geçmesi ve/veya şartların sağlanmaması durumunda iptal hakkı kullanılamaz ve İstanbul Shuttle Port ücret iadesi yapmaz.

 

5.2 Rezervasyonu İstanbul Shuttle Port' a ait web sitesi, mobil uygulaması veya çağrı merkezinden aldıysanız, çevrimiçi satış kanallarının herhangi biri üzerinden veya çağrı merkezinden REF (Referans) Kodu ve kimlik bilgileri ile değişiklik ve iptal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

İstanbul Shuttle Port, tek taraflı olarak beklenmeyen hal, mücbir sebep, doğal afet, dolu sel trafik kazası gibi sebeplerle rezervasyonu ve/veya transferi iptal edebilir. Bu durumda kendisine atfedilebilecek bir kusur olmaması durumunda ücret iadesi yapmaz.

 

5.3. Rezervasyonu olduğu hâlde transferine Paylaşımlı transferde 24 saatten az zaman kala, VIP transferde 24 saatten az zaman kala veya transfer saatinden sonra iptal talebinde bulunan Yolcular transfere katılmamış yolcu (no show) olarak değerlendirilir. Bu durumda ücret iadesi yapılmaz.

 

5.4. Yolcunun satın aldığı kampanyalı üründe, herhangi bir sebeple iptal, değişiklik ve ücret iadesi yapılmaz.

 

Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iade işlemlerinden dolayı ortaya çıkan ve çıkacak olan, İstanbul Shuttle Port'a Türkiye Cumhuriyeti Devleti, banka veya bankalar tarafından yüklenecek olan maddi zarar, komisyon ücreti vs. gibi yükümlülükler Yolcu’ya iade edilecek paranın içerisinden mahsup edilir.

 

5.5. Taksitle satın alınan rezervasyonlarda yapılan iptaller, ödeme yapılan kart hesabına tekrar taksitli olarak iade edilmektedir.

 

Herhangi bir nedenle, rezervasyonunun İstanbul Shuttle Port tarafından iptal edilmesi durumunda, bu durum en kısa zamanda Yolcu’ya bildirilecektir.

 

5.6. Yolcu’nun işbu Sözleşme’deki yükümlülükler uygun davranmaması durumunda ve/veya Yolcu’nun herhangi bir kusur ve/veya ihmalinden kaynaklanan bir sebeple rezervasyonun iptal edilmesi durumunda ve/veya hizmeti almaması durumunda İstanbul Shuttle Port'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bu nedenle hizmet ücretinin tahsili başka olmak üzere İstanbul Shuttle Port'un tüm hukuki hakları saklıdır.

 

5.7. İstanbul Shuttle Port, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’ de ve Kullanıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Üye’ nin Ödeme İşlemi’ ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.

 

– Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

– Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

 

5.8. İptali/iadesi talebi sonrasında banka tarafından kabul edilen işlemlerin iadesi, işlemin yapıldığı günün gün sonu bilgileri alındıktan sonra eğer işlem yapılan kredi kartı bir Türk bankasına aitse yaklaşık 2-3 gün, yabancı ülkelere ait bir kredi kartıysa da ülkeye göre yaklaşık 3-7 gün içerisinde yansır. Satış ve iade işlemlerinin aynı gün yapılması durumunda bankalar otomatik iadeleri kabul etmedikleri için, iade İstanbul Shuttle Port tarafından bir sonraki gün gerçekleştirilir (hafta sonları ve resmî tatiller hariç). Banka kartlarında ise iade gerçekleştirilemediği için Yolcunun hesap bilgileri talep edilerek iade, havale veya EFT yolu ile gerçekleştirilir. Bu durumda iadenin gerçekleştirilebilmesi için yolcularımıza ulaşmak, iade için gerekli hesap bilgilerini almak, bankalara ödeme emri iletmek gibi işlem gereklilikleri, iade süresini değiştirmektedir. Eğer ödeme yaptığınız kredi kartınız/banka kartınız/hesabınız kapanmamışsa banka gün sonu raporu alındıktan sonra iadeniz işleme alınır.

 

5.9. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iade işlemlerinden dolayı ortaya çıkan ve çıkacak olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, banka veya bankalar tarafından ENtransfer’ e yüklenecek olan maddi zarar, komisyon ücreti vs. gibi yükümlülükler, Yolcu’ya iade edilecek paranın içerisinden mahsup edilir.

 

5.10. İstanbul Shuttle Port ile yapılan yolculuklarda uyulması gereken kurallar;

 

-Araç içerisinde yolculuk esnasında alkol ve uyuşturucu madde alınmaması

-Şoförün dikkatini dağıtacak hareketlerden kaçınmak

-Araç içerisinde yüksek sesle konuşulmaması

-Diğer yolcuların haklarını göz ederek kimseyi rahatsız etmemek

-Araç içerisinde yolculuk esnasında yemek yememek

-Yolculuğun güvenliğini tehlikeye sokacak hareketlerden kaçınmak

-Yolculuk Esnasında Emniyet kemeri takma zorunluluğunu bilmek ve bunu gerçekleştirmek

 

5.11. Yolcu, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğmuş ve/veya doğacak herhangi bir hak ve alacağını herhangi bir kişiye devir ve temlik edemez.

 

5.12. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’nin Tarafları arasında Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Daha Fazla
Copyright © The White Deck Travel Seyahat Acentası markasıdır. | Creative Btkare
WhatsApp